Naše služby

Náhrada chybějícího zubu implantátem

Někdy se setkáme se situací, kdy zub je velmi poškozen kazem, úrazem či parodontotitidou a musí se vytáhnout.

Někdy se setkáme se situací, kdy zub je velmi poškozen kazem, úrazem či parodontotitidou a musí se vytáhnout. Zůstává nám po něm prázdné místo v čelisti, které je možné řešit dvěma způsoby:

  • implantát jako náhrada jednoho zubu
  • můstek kotvený na dvou sousedních zubech mezery (tzv. tříčlenný můstek)

Ponechání prázdného místa mezi zuby se nedoporučuje. Postupem času se totiž sousední zuby začnou sklánět a hledat svého „souseda“. Zuby v opačné čelisti mají tendenci povylézat do mezery, protože taktéž hledají zubní kontakt. Může dojít nejenom k přetěžování určitých skupin zubů, poškození závěsného aparátu, ale i ke zkřížení skusu a dalším problémům.

Tříčlenný můstek je jeden ze způsobů náhrady jednoho zubu, ale není vždy ideálním řešením. Musí se obětovat totiž oba sousední zuby a celé se dokola obrousit, aby můstek držel. A v případě, jestliže jsou tyto zuby naprosto zdravé, bez kazu či výplně, je jejich broušení zbytečné.

Proto nejideálnějším řešením je implantátnáhrada zubu. Cena za ošetření implantátem nebo tříčlenným můstkem je velmi podobná.

Implantát
 Ilustrace implantátu
logo-karident-2

Naše stomatologické centrum se specializuje nejen na preventivní a záchovnou stomatologii, ale i ošetření parodontologických pacientů. Pravidelně se zúčastňujeme kurzů a školení zaměřených na nejmodernější způsoby ošetření ve stomatologii a v dentální hygieně. Spolupracujeme s předními zubními laboratořemi v Brně.