Naše služby

Implantologie

V dnešní době je implantologie velice rozšířená, protože zubní implantáty představují plnohodnotnou náhradu chybějících zubů.

Skládají se z:

  • šroubku – vlastní implantát – nahrazuje ztracený kořen zubu
  • abutment – pojítko mezi vlastním implantátem a korunkovou náhradou
  • korunky/můstku/snímací náhrady – nahrazuje jednu nebo více ztracených korunek zubů

Pomocí implantátu je nyní možné řešit téměř jakýkoliv defekt. V některých případech, jestliže je málo kosti, je možné ji doplnit. Jednak pomocí syntetických či bovinních kostních materiálů nebo vlastních kostních štěpů.

Díky implantologii odpadá nutnost brousit zdravé, někdy téměř nedotčené zuby, jestliže chceme nahradit pouze jediný zub.

Implantát

Ilustrace zavedeného implantátu

logo-karident-2

Naše stomatologické centrum se specializuje nejen na preventivní a záchovnou stomatologii, ale i ošetření parodontologických pacientů. Pravidelně se zúčastňujeme kurzů a školení zaměřených na nejmodernější způsoby ošetření ve stomatologii a v dentální hygieně. Spolupracujeme s předními zubními laboratořemi v Brně.